Vhodná a nevhodná údržba

Používejte k údržbě jen schválené nástroje! Obvyklé přístroje pro zametání nebo kartáče se nedají používat, protože by zametaly i výplňový materiál.

Udržujte okolí sportoviště v čistotě. Obvzláště nevydlážděné cestičky jsou velkým zdrojem bláta na sportovišti!

Pamatujte, že vhodné oplocení Vám pomůže zastavit nebo omezit zanesení sportoviště listím, psími exkrementy ap.

Vzrostlé stromy které stíní sporotviště zpomalují jeho vysychání po dešti.

Sací přístroje nebo ventilátory na listí, plastové nebo dřevěné hrábě a lopaty jsou užiteční pomocníci.

Pro pročesávání a rovnání vsypu trávníků by se měly používat trojúhelníkové kartáče, případně rovné kartáče v několika řadách za sebou nebo vlečné rohože.

Nejméně 1 x za rok nechte trávník vyčistit odbornou firmou.

Velká sportoviště nechte odborně vyčistit častěji!

Příklad nevhodné údržby svépomocí: Často se mluví o potřebě zametání. Zametat ale nelze ve vlhkých nebo mokrých podmínkách, protože křemčité písky se mažou a gumový granulát jako plnící materiál tvoří chuchvalce. Navíc se určitý druh špíny neodstraní pouhým zametením. Jenom se rozdrobí na menší částice, které se ještě rovnoměrněji rozšíří po celém povrchu. Prach a další nečistoty se touto procedurou jen hlouběji zanesou do vláken.

Kousky spadlého listí lze na malé ploše ručně odstranit, ale na ploše fotbalového hřiště toto není efektivní ani časově možné.

Další druhy „odpadků“, jako jsou kamínky, kousky skla, papír, nedopalky od cigaret, plastové obaly a odpadky, psí exkrementy, atd. nelze odstraňovat hráběmi nebo lopatou, alespoň ne trvale na velké ploše.

Obvyklé mechanismy nebo kartáče se nedají používat, protože by zametaly i výplňový materiál. Ani nelze špínu nechat ležet tam, kde je, protože závazné pokyny říkají, že se musí okamžitě odstranit.

Špína či bláto, které se neodstraní, napomáhají růstu plevele, atd. Obzvláště ve stinných oblastech, často u hran hřiště, se velmi rychle rozšíří mech a řasy. Ruční odstraňování je extrémně nákladné a zdlouhavé, zřídkakdy se dají použít chemikálie. Bláto vede k tomu, že se tráva okamžitě „zahustí“ a bude méně prostupná.

Dosypávání míst, kde chybí výplňový materiál, je nezbytné obzvláště v pokutových územích fotbalových hřišť, protože původní materiál, který tam ležel, byl během hry odnesen do dalších oblastí hřiště. Přeplnění nebo nedostatečné naplnění může vést k poškození syntetického trávníku. Měla by se věnovat větší pozornost správné kvalitě používaného plnícího materiálu, protože to také ovlivňuje životnost trávníků.

Pokud se předepsané procedury nedodržují nebo se dodržují jen částečně, bude se charakter vašeho trávníků radikálně měnit během prvních tří let. V takovém případě je poté často potřeba zvláštní a nákladný servis. Kdyby byla veškerá špína atd. odstraněna okamžitě, povrch by byl vždy dokonale zameten a správná výška plnícího materiálu byla vždy dodržena, tak by sotva docházelo k nějakým změnám podstaty trávníků.

Pro tuto práci navíc však budete potřebovat víc než jen hrábě a lopatu. Zkušení poradci a architekti na to již přišli a doporučili správné přístroje a stroje pro tyto práce údržby. Vždyť tuto nezbytnou práci lze vykonávat pouze se správnými přístroji a stroji. Pokud se přístroje používají správně a v pravý čas, tak trávník zůstane ve výborném stavu po celou dobu své životnosti.

Vhodné čistící stroje