Nemoci umělých trávníků

Pokyny pro péči a údržbu umělých trávníků svépomocí:

  • V podzimních měsících se potýkáme především s padáním listí, plodů a jiných drobných částeček nečistot. Ty se musí z povrchu odstranit co nejrychleji, neboť mohou zaklíčit a způsobit tak trvalé změny povrchu.
  • Jakékoli rostoucí plevele a mechy se musí okamžitě odstranit bez mechanického poškození povrchu.
  • Povrchy se musí čistit k tomu určeným kartáčem alespoň jednou týdně, z důvodu rovnoměrného rozprostření zásypu a narovnaní vláken.
  • Chybějící zásyp se musí co nejrychleji doplnit, aby se zabránilo nadměrnému opotřebení.
  • Špína, bláto a odpadky jakéhokoli druhu se musí okamžitě odstranit.
  • Okrajové části hřiště se musí neustále udržovát v čistotě.

Toto jsou minimální požadavky v povinných pokynech péče a údržby. Představují ale pouze základní část údržby a musíte je provádět tak, aby nedošlo k sebemenšímu poškození povrchu.

Listí
Neudržované okraje
Klíčící rostliny
Mech na umělém trávníku