O firmě

Vážení přátelé,

každá obec, škola nebo sportovní klub by měly disponovat moderním sportovištěm s povrchem, který poskytuje vysokou míru bezpečnosti, umožňuje pohyb za každého počasí a vyžaduje minimální nároky na údržbu. Podle kvality a úrovně sportovišť se často posuzuje i samotná úroveň obcí a měst. Zájem o rekonstrukce nebo výstavby nových areálů každoročně stoupá a na jejich podporu je vypisováno poměrně velké množství dotačních titulů, které z velké části tyto výstavby a rekonstrukce finančně pokrývají.

Co nás charakterizuje?

 • více jak patnáctileté zkušenosti v oboru projektování a výstavby sportovišť (přes 600 realizovaných projektů)
 • ekonomický přístup s důrazem na praktičnost a využitelnost ploch
 • spolupráce se světovými lídry ve výrobě a certifikaci umělých povrchů
 • kompletní zajištění stavby z vlastních kapacit (poradenství, projekty, zemní práce, pokládka povrchů)
 • důraz na servis a údržbu umělých povrchů
 • vysoká záruka životnosti s minimem reklamací.

Každá stavba v sobě skrývá mnoho důležitých detailů, jejichž zanedbáním se snižuje užitná hodnota sportoviště, jeho životnost i bezpečnost a zvyšují se náklady na jeho údržbu. Sportoviště proto navrhujeme i stavíme s ohledem na plnou funkčnost a dlouhou životnost. Jedná se především o důraz na tyto detaily:

 • odvodnění (plocha by měla být po dešti vždy bez louží)
 • podkladové vrstvy (výběr ideálního podkladu vzhledem k místu, typu povrchu, intenzitě zatížení a finančním možnostem)
 • oplocení sportoviště (opomíjená, ale důležitá součást sportoviště, která významně ovlivňuje funkčnost, trvanlivost a náklady na údržbu)
 • technické vybavení (sloupky na tenis a volejbal, branky, koše atd., jejich funkčnost, trvanlivost, bezpečnost a místo úschovy po hře)
 • umělý sportovní povrch (nejdůležitější část sportoviště, která rozho- duje o jeho kvalitách a zaměření. Existuje řada různě nákladných řešení s různou trvanlivostí, údržbou a vlastnostmi).

Cílem firmy Linhart spol. s r. o. je být stále jedničkou v oblasti výstavby a rekonstrukce sportovišť. Vždy jsme sázeli na promyšlený projekt a špičkové materiály, zajišťující maximální požitek ze sportovní aktivity, pečlivé zpracování a cenovou vstřícnost.

Tyto internetové stránky jsou určen všem, kdo chtějí zlepšit podmínky pro sportování, informovat se o možnostech bezstarostného pohybu po celý rok, minimalizovat riziko zranění sportovců, snížit náklady na údržbu sportovních ploch, zatraktivnit sportovní aktivity a přilákat více dospělých i dětí ke smysluplnému trávení volného času.

Naleznete zde informace o projektování, výstavbě a údržbě sportovišť, nechybí zde ani interaktivní ceník, kde si můžete vypočítat kalkulaci on-line.

Politika ISM

Společnost Linhart spol. s r.o. byla založena  v roce 1992. Jsme firmou zabývající  se výstavbou a rekonstrukcemi sportovišť, sportovních areálů, školních a dětských hřišť a víceúčelových areálů.

Ve společnosti Linhart spol. s r.o.je zaveden a uplatňován systém integrovaného managementu.

Naší prioritou je udržet stávající situaci a pozici na trhu, zvyšovat kvalitu v rámci všech nabízených služeb, usilovat o co nejšetrnější dopad činnosti ve všech oblastech na životní prostředí. Svojí činností vytváříme hodnoty pro naši i následující generace. Životní prostředí bude však využíváno našimi následovníky ještě mnohem déle. Proto k němu musíme být šetrní a dobře zvažovat účinky naší činnosti v současnosti i budoucnosti.

Musíme zajistit bezpečný průběh veškerých prací  a zajistit ochranu zdraví všech zaměstnanců  naší společnosti. Vylučovat nebo snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření, pružně reagovat a přizpůsobovat se probíhajícím změnám vně i uvnitř společnosti.

Musíme neustále zlepšovat kvalitu a rozsah služeb poskytovaných  našim zákazníkům, garantovat výbornou  kvalitu poskytnuté služby s osobním přístupem ke každému zákazníkovi. Zprostředkovávat a poskytovat komplexní služby v oblasti výstavby sportovišť od prvotní studie, poradenství, přes realizací až k následné údržbě.

Zavedeme  a budeme trvale zlepšovat efektivitu systému řízení jakosti.

Nejschůdnější cestou pro dosažení evropské úrovně v efektivitě a produktivitě je zajištění vysoké odborné úrovně našich pracovníků vedoucí k jejich spokojenosti a vytvoření pocitu jejich sounáležitosti ke společnosti.

Vedení společnosti osobně odpovídá za to, že společnost Linhart, spol. s r.o. bude plnit požadavky všech platných zákonů, nařízení, norem a zainteresovaných stran, že bude usilovat o zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu.

Politiku jakosti lze realizovat  a úroveň společnosti lze zvyšovat pouze při její ekonomické prosperitě a dosažení potřebné ziskovosti.

Mírou jakosti je pro nás spokojenost zákazníka.

Jsme tu pro vás, chceme být co nejkvalitnější, našim cílem jsou spokojení investoři i sportovci.

Jsme držiteli certifikátů: