Firma Linhart spol. s r.o. nabízí provádění profesionálního servisu strojem SportChamp.

Řešení

Nabízíme čištění strojem SportChamp, jediným strojem na světovém trhu, který byl speciálně vyvinut pro práci s „plněnými povrchy se syntetickou trávou“. Byl neustále upravován, aby odpovídal měnícím se vlastnostem syntetického trávníku. Stroj je doplňován dalším vybavením, které umožňuje dokonalou péči o umělý trávník a jeho čištění za všech možných situací.

Odstraňování špíny

Odstraňování špíny, prachu a odpadků provádí SportChamp s pomocí přídavných rotačních kartáčů. Kartáčový válec nabírá odpad plus malé množství rozptýleného výplňového materiálu. Prach je nasáván přes permanentní filtr. Velké částice špíny a výplňový materiál jsou odděleny od sebe přes vibrační síto a plnící materiál okamžitě padá zpátky na trávu. Konstantně udržovaná rychlost jízdy zajišťuje, že plnící materiál bude rozptylován co nejrovnoměrněji, jak tomu je při zametání.

Zametání

Trávník můžete také „zamést“, jak je uvedeno, s pomocí stroje SportChamp a přídavných vlečných kartáčů. Tento přední přídavný nástroj také zajišťuje, že se bude pracovat i v rozích hrací plochy při odstraňování prachu sáním.

Nahrazení plnícího materiálu

S pomocí kartáčů pro zametání stroje SportChamp lze v případě potřeby přenášet plnící materiál přes velké oblasti syntetického trávníku, čímž se jednoduše vyrovnají nadměrně vyplněné oblasti. Pokud by se stále objevovala místa, kde plnící materiál chybí, lze ke stroji SportChamp připevnit kontejner s materiálem.

Čištění

Se strojem SportChamp lze provádět hloubkové čištění s pomocí rotačních kartáčů.

Údržba

Plevel, mech a řasy rostou v trvale stinných oblastech. Takové oblasti nelze často čistit kvůli přetrvávající vlhkosti. Pro dosažení 100% čistoty se musí použít chemikálie, pokud to je přípustné. Používání SportChampu s dvojitými kartáči tyto oblasti vyčistí důkladně a rychle.

SportChamp

byl vyvinut, společně se svými doplňky, pro čištění a údržbu všeho druhu pro sportovní povrchy se syntetickým povrchem. Pravidelným používáním tohoto stroje se výrazně sníží náklady na práce čištění a údržby a trvanlivost povrchu.

Pamatujte, že pokud není možné provádět práce údržby kvůli nedostatku financí nebo personálu, tak je syntetický trávník nevhodným povrchem. Investice se vyplatí pouze tehdy, když jsou splněna očekávání spojená s kvalitou a životností.