Tělocvičny a haly

Stará Boleslav - Houštka

Přístavba atletického tunelu 15 x 64 m. Slouží pro zimní přípravu atletických oddílů

Bezno

Studie typové školní tělocvičny 15 x 30 m se zázemím pro ZŠ. Umožňuje provozovat gymnastiku a míčové hry dle školních osnov.