Ostatní sportovní projekty

Mladá Boleslav

Objekt šaten se zázemím pro školu i veřejnost.

Dukla Praha - Juliska

Závodní centrum slouží pro sběr a vyhodnocování dat naměřených při závodech a jako zázemí pro rozhodčí (umístěno na cílové čáře).