Linhart spol. s r.o.

Sítě a oplocení

Oplocení sportovišť je často opomíjenou, ale nezbytnou součástí hřiště. Má vliv na trvanlivost povrchu, čistotu plochy, komfort a dynamiku hry a v neposlední řadě snižuje riziko poškození majetku nebo zdraví osob.

Výběr oplocení je stejně důležitý jako výběr povrchu, a proto je třeba zohlednit faktory: typ sportoviště, lokalita, trvanlivost a hlučnost jednotlivých typů oplocení.

Výhody oplocení:

  • ochrana hráčů a hřiště před vnějšími vlivy prostředí, zabraňuje pronikání nechtěných předmětů a listí na herní plochu sportoviště
  • ochrana sportovní stavby před vandaly, zvířaty a dalšími vlivy
  • ochrana okolí sportoviště (auta, domy) od poškození míčem, úrazy diváků pukem apod.
  • komfort hráčů a dynamika hry
  • zvyšuje estetiku sportoviště obecně

Dodáváme a instalujeme oplocení nebo mantinely různých variant, designu a velikostí, s ohledem na velikost sportoviště, okolní výstavbu a plánované sportovní aktivity.

Linhart spol. s r.o.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás