Linhart spol. s r.o.

Čištění umělých trávníků

Vlastníte, nebo spravujete sportoviště, vybavené povrchem z umělé trávy? Chcete se dozvědět, jak udržet své sportoviště v čistotě a jak výrazně prodloužit jeho životnost? Pak právě Vám je určena tato brožura.  Ukáže vám, jak udržovat povrch se syntetickou trávou v optimálním stavu nebo jak jej ještě zlepšovat.

Sportovní plochy, vybavených umělým trávníkem trpí jak běžným provozním znečištěním, tak i vlivy okolního prostředí a počasí. Absence čištění a pravidelné údržby nebo nevhodně prováděná údržba snižuje nejen technicko-herní vlastnosti sportoviště, ale má také významný vliv na zkrácení životnosti povrchu.

Linhart spol. s r.o.

NOVINKA

Čištění EPDM povrchů

NOVINKA. Vlastníte, nebo spravujete sportoviště, vybavené EPDM povrchem ?

Nyní provádíme i čištění tartanu speciálním  strojem s vysokotlakým zařízením a tryskami.

před

Před čištěním

Po čištění

Zajímá nás cenová nabídka servisu pro vaše hřiště ?
Kontaktujte nás !
Nabídku vám dle aktuálního ceníku obratem vypracujeme .

telefoní číslo: 326 911 101

emailová adresa: asistentka@linhartsport.cz.

Linhart spol. s r.o.

ČIŠTĚNÍ UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ

CENÍK ČIŠTĚNÍ UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ

Čištění trávníků s pískovým vsypem

 • do 650 m2              29,50 Kč/m2
 • 650 – 1300 m2    23,40 Kč/m2
 • 1300 – 2500 m2   19,20 Kč/m2
 • 2500 – 5000 m2  11,70Kč/m2
 • Křemičitý písek      5,50 Kč/kg
 • Červený písek        na doptání

Čištění fotbalových trávníků3.generace

Doplnění SBR granulátu strojem Sand Matic.

 • Do 1000 m2 25,30 Kč/m2
 • Do 3000 m2 17,50 Kč/m2
 • Do 5000 m2 13,70  Kč/m2
 • Do 7000 m2  10,00 Kč/m2

EPDM granulát 9 015 Kč/1 tuna

EPDM Granit šedý   na doptání


Doprava:

-auto s rukou a přívěsem 37 Kč/1 km dovoz gum.granulátu

-doprava stroje dodávkou 28 Kč/1 km


Doplňkové ruční čištění:

 • dolepení lajny 500 Kč/1 bm
 • ruční odstranění mechu a plevele  909 Kč/hod
 • odstranění mechu postřik ZELENÁ SKALICE  6,00 Kč/m2
 • ostatní práce mimo ceník 500Kč/hod.

Ceník platný od 01.01.2024

Nemoci umělých trávníků

Pokyny pro péči a údržbu umělých trávníků svépomocí:

 • V podzimních měsících se potýkáme především s padáním listí, plodů a jiných drobných částeček nečistot. Ty se musí z povrchu odstranit co nejrychleji, neboť mohou zaklíčit a způsobit tak trvalé změny povrchu.
 • Jakékoli rostoucí plevele a mechy se musí okamžitě odstranit bez mechanického poškození povrchu.
 • Povrchy se musí čistit k tomu určeným kartáčem alespoň jednou týdně, z důvodu rovnoměrného rozprostření zásypu a narovnaní vláken.
 • Chybějící zásyp se musí co nejrychleji doplnit, aby se zabránilo nadměrnému opotřebení.
 • Špína, bláto a odpadky jakéhokoli druhu se musí okamžitě odstranit.
 • Okrajové části hřiště se musí neustále udržovat v čistotě.

Toto jsou minimální požadavky v povinných pokynech péče a údržby. Představují ale pouze základní část údržby a musíte je provádět tak, aby nedošlo k sebemenšímu poškození povrchu.

Vhodná a nevhodná údržba

Používejte k údržbě jen schválené nástroje! Obvyklé přístroje pro zametání nebo kartáče se nedají používat, protože by zametaly i výplňový materiál.

Udržujte okolí sportoviště v čistotě. Obzvláště nevydlážděné cestičky jsou velkým zdrojem bláta na sportovišti!

Pamatujte, že vhodné oplocení Vám pomůže zastavit nebo omezit zanesení sportoviště listím, psími exkrementy a p.

Vzrostlé stromy které stíní sportoviště zpomalují jeho vysychání po dešti.

Sací přístroje nebo ventilátory na listí, plastové nebo dřevěné hrábě a lopaty jsou užiteční pomocníci.

Pro pročesávání a rovnání vsypu trávníků by se měly používat trojúhelníkové kartáče, případně rovné kartáče v několika řadách za sebou nebo vlečné rohože.

Nejméně 1 x za rok nechte trávník vyčistit odbornou firmou.

Velká sportoviště nechte odborně vyčistit častěji!

Příklad nevhodné údržby svépomocí: Často se mluví o potřebě zametání. Zametat ale nelze ve vlhkých nebo mokrých podmínkách, protože křemčité písky se mažou a gumový granulát jako plnící materiál tvoří chuchvalce. Navíc se určitý druh špíny neodstraní pouhým zametením. Jenom se rozdrobí na menší částice, které se ještě rovnoměrněji rozšíří po celém povrchu. Prach a další nečistoty se touto procedurou jen hlouběji zanesou do vláken.

Kousky spadlého listí lze na malé ploše ručně odstranit, ale na ploše fotbalového hřiště toto není efektivní ani časově možné.

Další druhy „odpadků“, jako jsou kamínky, kousky skla, papír, nedopalky od cigaret, plastové obaly a odpadky, psí exkrementy, atd. nelze odstraňovat hráběmi nebo lopatou, alespoň ne trvale na velké ploše.

Obvyklé mechanismy nebo kartáče se nedají používat, protože by zametaly i výplňový materiál. Ani nelze špínu nechat ležet tam, kde je, protože závazné pokyny říkají, že se musí okamžitě odstranit.

Dosypávání míst, kde chybí výplňový materiál, je nezbytné obzvláště v pokutových územích fotbalových hřišť, protože původní materiál, který tam ležel, byl během hry odnesen do dalších oblastí hřiště. Přeplnění nebo nedostatečné naplnění může vést k poškození syntetického trávníku. Měla by se věnovat větší pozornost správné kvalitě používaného plnícího materiálu, protože to také ovlivňuje životnost trávníků.

Pokud se předepsané procedury nedodržují nebo se dodržují jen částečně, bude se charakter vašeho trávníků radikálně měnit během prvních tří let. V takovém případě je poté často potřeba zvláštní a nákladný servis.

Kdyby byla veškerá špína atd. odstraněna okamžitě, povrch by byl vždy dokonale zameten a správná výška plnícího materiálu byla vždy dodržena, tak by sotva docházelo k nějakým změnám podstaty trávníků.

Pro tuto práci navíc však budete potřebovat víc než jen hrábě a lopatu. Zkušení poradci a architekti na to již přišli a doporučili správné přístroje a stroje pro tyto práce údržby. Vždyť tuto nezbytnou práci lze vykonávat pouze se správnými přístroji a stroji. Pokud se přístroje používají správně a v pravý čas, tak trávník zůstane ve výborném stavu po celou dobu své životnosti.

Vhodné čistící stroje

Profesionální servis strojem SportChamp

Nabízíme čištění strojem SportChamp, jediným strojem na světovém trhu, který byl speciálně vyvinut pro práci s „plněnými povrchy se syntetickou trávou“. Byl neustále upravován, aby odpovídal měnícím se vlastnostem syntetického trávníku. Stroj je doplňován dalším vybavením, které umožňuje dokonalou péči o umělý trávník a jeho čištění za všech možných situací.

Odstraňování špíny, prachu a odpadků provádí SportChamp s pomocí přídavných rotačních kartáčů. Kartáčový válec nabírá odpad plus malé množství rozptýleného výplňového materiálu. Prach je nasáván přes permanentní filtr. Velké částice špíny a výplňový materiál jsou odděleny od sebe přes vibrační síto a plnící materiál okamžitě padá zpátky na trávu. Konstantně udržovaná rychlost jízdy zajišťuje, že plnící materiál bude rozptylován co nejrovnoměrněji, jak tomu je při zametání.

Trávník můžete také „zamést“, jak je uvedeno, s pomocí stroje SportChamp a přídavných vlečných kartáčů. Tento přední přídavný nástroj také zajišťuje, že se bude pracovat i v rozích hrací plochy při odstraňování prachu sáním.

S pomocí kartáčů pro zametání stroje SportChamp lze v případě potřeby přenášet plnící materiál přes velké oblasti syntetického trávníku, čímž se jednoduše vyrovnají nadměrně vyplněné oblasti. Pokud by se stále objevovala místa, kde plnící materiál chybí, lze ke stroji SportChamp připevnit kontejner s materiálem.

Se strojem SportChamp lze provádět hloubkové čištění s pomocí rotačních kartáčů.

Plevel, mech a řasy rostou v trvale stinných oblastech. Takové oblasti nelze často čistit kvůli přetrvávající vlhkosti. Pro dosažení 100% čistoty se musí použít chemikálie, pokud to je přípustné. Používání SportChampu s dvojitými kartáči tyto oblasti vyčistí důkladně a rychle.

Byl vyvinut, společně se svými doplňky, pro čištění a údržbu všeho druhu pro sportovní povrchy se syntetickým povrchem. Pravidelným používáním tohoto stroje se výrazně sníží náklady na práce čištění a údržby a trvanlivost povrchu.

Pamatujte, že pokud není možné provádět práce údržby kvůli nedostatku financí nebo personálu, tak je syntetický trávník nevhodným povrchem. Investice se vyplatí pouze tehdy, když jsou splněna očekávání spojená s kvalitou a životností.

Linhart spol. s r.o.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás